Analizele considerate ca fiind “gratuite” reprezintă de fapt un număr limitat de investigaţii medicale de laborator decontate de către CAS (Casa de Asigurări de Sănătate) sau Casa OPSNAJ (Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești) în baza biletului de trimitere eliberat de către medicul de familie sau medicul specialist.

Persoanele care pot beneficia de aceste analize decontate de CAS trebuie să dispună de asigurare medicală.

Pentru verificarea calității de asigurat vă rugăm să accesați următoarea pagină web:   http://www.cnas.ro/casbh/page/verificare-asigurat.html .

Drepturile și obligațiile asiguraților sunt enumerate pe pagina www.cnas.ro/media/pageFiles/anexa%202.pdf .

În ziua programării cu bilet de trimitere, pacientul se va prezenta la sediul laboratorului cu cardul de sănătate și actul de identitate.

Menționăm că Laboratorul BETANIA se află în relație contractuală doar cu CAS, nu și cu OPSNAJ. 

Nr. Crt.Cod analizăDenumirea analizei de laborator
1. 2.6001 Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)
2. 2.6002 Numărătoare reticulocite
3. 2.6003 Examen citologic al frotiului sanguin*3)
4. 2.60040 VSH*1)
5. 2.60501 Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO*1)
6. 2.60502 Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh*1)
7. 2.6059 Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
8. 2.6101 Timp Quick şi INR*1) (International Normalised Ratio)
9. 2.6102 APTT
10. 2.6103 Fibrinogenemie*1)
Nr. Crt.Cod analizăDenumirea analizei de laborator
11. 2.1002 Proteine totale serice*1)
12. 2.1003 Electroforeza proteinelor serice*1)
13. 2.10063 Feritină serică
14. 2.1011 Uree serică*1)
15. 2.1012 Acid uric seric*1)
16. 2.1014 Creatinină serică*1), **)
17. 2.1015 Bilirubină totală*1)
18. 2.1016 Bilirubină directă*1)
19. 2.1020 Glicemie*1)
20. 2.10303 Colesterol seric total*1)
21. 2.10304 HDL colesterol*1)
22. 2.10305 LDL colesterol*1)
23. 2.10306 Trigliceride serice*1)
24. 2.10402 TGP*1)
25. 2.10403 TGO*1)
26. 2.10404 Creatinkinaza CK
27. 2.10406 Gama GT
28. 2.10409 Fosfatază alcalină*1)
29. 2.10500 Sodiu seric*1)
30. 2.10501 Potasiu seric*1)
31. 2.10503 Calciu seric total*1)
32. 2.10504 Calciu ionic seric*1)
33. 2.10505 Magneziemie*1)
34. 2.10506 Sideremie*1)
34. 2.10506 Sideremie*1)
35. 2.10507 Fosfor (fosfat seric) *9)
36. 2.2600 Examen complet de urină (sumar + sediment) *1)
37. 2.2604 Dozare proteine urinare*1)
38. 2.2612 Microalbuminuria (albumină urinară) *8)
39. 2.2622 Dozare glucoză urinară*1)
40. 2.2623 Creatinină urinară *8)
Nr. Crt.Cod analizăDenumirea analizei de laborator
41. 2.2500 TSH*1)
42. 2.2502 FT4*1)
43. 2.2507 Parathormonul seric (PTH)
44. 2.2509 Hormonul foliculinostimulant FSH
45. 2.2510 Hormonul luteinizant (LH)
46. 2.2514 Cortizol
47. 2.2521 Testosteron
48. 2.2522 Estradiol
49. 2.2523 Progesteron
50. 2.2525 Prolactină
51. 2.327091 Anti-HAV IgM*2)
52. 2.327092 Ag HBs (screening) *2)
53. 2.327093 Anti HCV*2)
54. 2.32710 Testare HIV la gravidă*1)
55. 2.40000 ASLO*1)
56. 2.40010 VDRL*1) sau RPR*1)
57. 2.40013 Confirmare TPHA*4)
58. 2.40203 Antigen Helicobacter Pylori*1)
59. 2.430011 Complement seric C3
60. 2.430012 Complement seric C4
61. 2.43010 IgG seric
62. 2.43011 IgA seric
63. 2.43012 IgM seric
64. 2.43014 IgE seric
65. 2.40053 Proteina C reactivă*1)
66. 2.43040 Factor reumatoid
67. 2.43044 ATPO
68. 2.43135 PSA*1)
69. 2.43136 Free PSA*6)
Nr. Crt.Cod analizăDenumirea analizei de laborator
Exudat faringian
70. 2.3025 Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
71. 2.50102 Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Examen urină
72. 2.3100 Urocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examene materii fecale
73. 2.3062 Coprocultură*1) - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
74. 2.50120_1 Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
75. 2.5100 Examen coproparazitologic*1)
76. 2.2701 Depistare hemoragii oculte*1)
77. 2.3074 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
78. 2.50114 Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii uretrale
79. 2.3080 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
80. 2.50115 Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii otice
81. 2.3050 Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
82. 2.50119 Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii nazale
83. 2.3022 Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
84. 2.50103 Examen fungic din secreţii nazale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Examene din secreţii conjunctivale
85. 2.3040 Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
86. 2.50110 Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din colecţie purulentă
87. 2.5032 Examen bacteriologic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
88. 2.50120_2 Examen fungic din colecţie purulentă - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
89. 2.313 Antibiogramă*5)
90. 2.502 Antifungigramă*5)

Note:

*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat – management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.

*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate și de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2-5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.